V březnu 2018 byl zahájen mezinárodní záchranný projekt s názvem „Xiphophorus – Northern Platyfish“ (Xiphophorus – severní platy). Veškeré kontakty, formální informace, seznam členů, pravidla projektu a případné důležité aktualizace najdete v němčině a angličtině na stránce ÖVVÖ (Rakouského svazu pro vivaristiku a ekologii), který tento projekt zastřešuje. Protože je vedený z Ostravy a má v ČR nezanedbatelnou podporu, rozhodli jsme se zveřejnit některé informace i zde, v češtině.

 

Co tu najdete:
1. naši motivaci - jaká je situace severních plat
2. seznam druhů/populací, kterých se projekt týká
3. jak můžete pomoci

 

Oficiální domovská stránka projektu „Xiphophorus – Northern Platyfish“:
http://www.oevvoe.org/xiphophorus-northern-platyfish

 


 

 

O severních platách:

Kdybyste byli rybou, asi byste chtěli žít v čisté vodě, třeba v prameni s porostem vodních rostlin a pěkným okolím. Takhle to chtěly i severní platy – a přesto se ocitly na špatném místě. Semiaridní klima, překotný růst měst, znečištění, odčerpávání vody… pokud tohle přežijete a pořád ještě nějaká voda zbyla, musíte se vypořádat s přítomností nepůvodních druhů. A umíte si představit, jaké jsou vaše vyhlídky, když robustní, žravý a přizpůsobivý druh, jako je jižní příbuzný Xiphophorus variatus, konkuruje vám – nenápadné rybce. 

Historie severních plat je smutná a spletitá. Tyto ryby z rodu Xiphophorus žijí (nebo žily) na severovýchodě Mexika ve státech Coahuila a Nuevo León, daleko od svých nejbližších příbuzných. Jde o tři vědecky popsané druhy a několik dalších populací, které však často zanikly dříve, než mohly být prozkoumány. 

Ohnisko leží v metropolitní oblasti Monterrey, kterou obývají více než 4 miliony lidí. V tomto regionu byly doma Xiphophorus couchianus, vyhubený v přírodě od 60. let 20. století, a některé z nepopsaných populací. Růst městské zástavby pohltil všechny řeky a prameny a celá oblast je extrémně znečištěná, navíc je tu výrazná přítomnost nepůvodních druhů ryb. I když je stále možné, že se v lesních potocích v přilehlých horách nebo v pramenech na soukromých pozemcích vyskytují populace plat nepostižených hybridizací, je to velmi nepravděpodobné. Místa, jako je Ojo de Agua de Apodaca, se během desetiletí proměnila a je těžké si představit, že by bylo možné populaci odsud původně pocházející jednoho dne reintrodukovat zpět. Ale přežila v akváriích - aspoň, že tak.  

Biotopy dvou dalších druhů vypadají na první pohled mnohem lépe. Xiphophorus gordoni žije v chráněné oblasti Cuatro Ciénegas. Krajina je tady úchvatná a platy stále početné, ale vyskytují se na velmi malé a izolované lokalitě. V dalších lagunách a řekách v Cuatro Ciénegas už se šíří invazní druhy (včetně perlovek) a postupují tímto unikátním údolím. Když vezmeme do úvahy nároky na vodu ze strany obcí a farem a pouštní charakter Cuatro Ciénegas, Xiphophorus gordoni je velmi zranitelným druhem. 

Xiphophorus meyeri je nejsevernějším zástupcem rodu. Původně se vyskytoval v jezírku (přeměněném na bazén v městském parku) a v nedalekém pramenu, ale jeho stopy se vytratily, a pokud se na obě místa pojedete podívat, nenajdete ani jedinou platu. Pramen je ve skutečnosti využíván jako zdroj vody pro město a okolní farmy a v některých letech úplně vysychá. Děsivé, nemyslíte? 

S výjimkou X. gordoni (a možná i tzv. populace Regio, jejíž identita i stav jsou zatím nejasné) jsou všechny severní platy s největší pravděpodobností v přírodě vyhubené. Chovají se v akváriích, ale jen vzácně a v malých počtech, což je velmi nebezpečná situace. Cílem projektu je posílit populace chované v akváriích a zajistit, že jejich velikost a genetická diverzita budou co nejvyšší, aby měl druh šanci na přežití. Každý, kdo se chce zapojit do naší sítě a chovat jeden nebo více druhů severních plat, je vítaný. 

 

 


 

 

V projektu jsou zahrnuty následující druhy/populace:

Xiphophorus couchianus "La Huasteca"
Původ: oblast Monterrey (několik lokalit), Nuevo León, Mexiko
Status IUCN: v přírodě vyhynulý (2019)
Skutečný status: vyhubený v přírodě od 60. let 20. století

Xiphophorus gordoni "Laguna Santa Tecla"
Původ: Laguna Santa Tecla, údolí Cuatro Ciénegas, Coahuila, Mexiko
Status IUCN: ohrožený (2019)
Skutečný status: stále početný na velmi malém území zasaženém lidskými aktivitami

Xiphophorus meyeri "Múzquiz" – Spotted (skvrnitý)
Původ: La Cascada / El Socavón, Melchor Múzquiz, Coahuila, Mexiko
Status IUCN: v přírodě vyhynulý (2019)
Skutečný status: vyhubený v přírodě od ? (2018 – nezaznamenán na žádné z obou známých lokalit)

Xiphophorus meyeri "Múzquiz" – Wild Type (divoký, bez skvrn)
- viz předchozí (odlišná forma; skvrny potlačuje recesivní alela)

Xiphophorus sp. "Apodaca"
Původ: Ojo de Agua de Apodaca, oblast Monterrey, Nuevo León, Mexiko
Status IUCN: n/a
Skutečný status: vyhubený v přírodě od 90. let 20. století
Poznámka: někdy považován za formu X. couchianus, ačkoliv se odlišuje

Xiphophorus sp. "Regio"
Původ: Río Santa Ana, oblast Monterrey, Nuevo León, Mexiko
Status IUCN: n/a
Skutečný status: ohrožený degradací prostředí a hybridizací s X. variatus (možná už existují jen kříženci?)
Poznámka: taxonomický status této populace je nejasný; odlišná forma nepodobná jakékoliv jiné severní platě, známá od roku 2008 také jako „plata Santa Ana“ nebo „tunelová plata“


 

 

Jak můžete pomoci?

Pomoci můžete tak, že naučíte naše děti a vnoučata všímat si přírody kolem nás a mít rád vše živé – ano, dokonce i ryby, které ve vodě běžně nevidíme ;-). Můžete se stát sponzorem projektu „Xiphophorus – Northern Platyfish“ (nebo některého z dalších zaměřených na ohrožené sladkovodní ryby) darováním libovolné částky – viz stránky ÖVVÖ.  

Především si ale můžete pořídit jedno akvárium určené pro záchranu druhu a udělat vše pro to, abyste ryby udrželi v co nejlepší kondici dalších 5, 10, 50 let... tak dlouho, jak to bude třeba. Možná je jednou vrátíme tam, kam patří.

Všechny severní platy mají víceméně stejné požadavky:
- akvárium s objemem 60 l a více (větší je lepší, abychom mohli mít větší skupinu)
- normální pokojová teplota (např. 20 °C v zimě, 28 °C v létě… optimum 23-26 °C) s výjimkou X. gordoni, který pochází z vod s celoročně stálou teplotou okolo 30 °C, a proto by tento druh neměl být chován v příliš chladné vodě
- ideální je chov v jednodruhové nádrži, příp. s rybami, které je nebudou obtěžovat (např. nedravé ryby obývající dno)
- nemají speciální potravní nároky: žerou živou i mraženou potravu, vločky apod.
- potřebují čistou vodu, takže časté výměny vody (1/3 týdně) jsou nezbytné pro zajištění dlouhodobé kondice  

 

 

 

http://www.oevvoe.org/xiphophorus-northern-platyfish

info@xiphophorus.info